భక్తుల రద్దీ సాధారణం

ttdff
TTD

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం 11 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం, శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 2 గంటలు, కాలినడక భక్తులకు 2 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న శ్రీవారిని 67,159 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 23,689 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.