భక్తుల రద్దీ సాధారణం

ttdff
ttd

భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల: స్వామివారి ఆలయంలో శుక్రవారం ఉదయం భక్తుల రద్దీసాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు 6 కంపార్ట్‌మెంటుల్లో వేచిఉన్నారు… శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 3 గంటలు, కాలినడక భక్తులకు 2 గంటలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 2 గంటల సమయం పడుతోంది.