పిల్లలతో సున్నితంగా…

childre
childre

పిల్లలతో సున్నితంగా…

పిల్లల కోసం ఆస్తులు కూడబెట్టడం, కోరినవన్నీ క్షణాల్లో సమకూర్చడంతో తల్లితండ్రుల బాధ్యత తీరుతుందని నేడు చాలామంది ఉద్యోగస్థులైన తల్లితండ్రులు అనుకుంటున్నారు. కాని అలా లేదు నేటి పరిస్థితి. వారి అభిరుచులను ప్రోత్సహించడం, మానసికానందాన్ని కలిగించడం, మేమున్నాం అనే భావనను అందించడం కూడా తప్పనిసరి విధి అయ్యింది. మరి పిల్లలకు నచ్చిన దిశలో మెలుగుతూ, వారిని ఎలా మనబాటలోకి ఎలా తీసుకురావాలో పరిశీలిద్దామా! ఇద్దరూ ఉద్యోగస్థులు కావడం, కుటుంబ బాధ్యతలు వాటివల్ల ఎదురయ్యే ఒత్తిడితో తల్లి దండ్రులు పిల్లల కోసం కేటాయించే సమయం రానురాను తగ్గిపోతుంది. ఇది పిల్లలకూ, పెద్దలకూ మధ్య దూరం పెంచుతోంది.

మాన సికంగా ఏర్పడే ఈ అంతరం, భారీ బహుమ తులు కొనివ్వడం, పెద్ద స్కూళ్లలో చేర్పించడం, విహారయాత్రలకు పంపడంతో తీరుతుందని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. కాని అది వాస్తవం కాదు.

వ్యక్తిత్వ వికాసానికి, మానసిక స్థిరత్వానికి అవి ప్రత్యామ్నాయాలు కావని పలు అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. పిల్లల చదువ్ఞ, ఆటలు, విజయాలు, వైఫల్యాల్లో తల్లిదండ్రులు పాలుపంచుకోవాలి. దీనివల్ల భావోద్వేగపరంగా చక్కగా ఎదగడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. అనుబంధాలకు ప్రాధాన్యం నేడు ఎటు చూసినా పోటీ అన్నది నిజమే. అలాని ఆ జోరులోనే సాగిపోతూ అనుబంధాలను, బంధుత్వాలను పట్టించుకోకపోతే పదిమందిలో మెలగడం, విభిన్న వ్యక్తిత్వాలను అర్థం చేసు కోవడం పిల్లలకు ఎలా అలవడుతుంది. అయితే చదువ్ఞ, లేదంటే టీవీలు, సినిమాలు, పిల్లలు ఈ వ్యాపకాల్లోనే మునిగిపోతే పరిశీలన, ప్రపంచజ్ఞానం ఒంటబట్టవ్ఞ. తల్లిదండ్రులు ఎంత బిజీగా ఉన్నా రోజూ కొంత సమయం కుటుంబానికీ కేటాయిం చాలి. ఉదయాన్నే వాకింగ్‌కి వెళ్లడం, అందరూ కలసి భోజనం చేయడం, బంధువ్ఞలింట్లో ఫంక్షన్లకు హాజరవడం వంటివన్నీ పిల్లల వ్యక్తి త్వాన్ని తీర్చిదిద్ద డంలో సాయపడతాయి.