పంజాబ్‌లో భద్రతాదళాల పెట్రోలింగ్‌

Petroling
Petroling

పంజాబ్‌లో భద్రతాదళాల పెట్రోలింగ్‌

అమృతసర్‌: ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాల్లో భద్రతాదళాలు పెట్రోలింగ్‌ నిర్వహించాయి.