నేడు ఎన్టీఆర్‌ సుజలధార పథకం ప్రారంభం

AP CM Babu
AP CM Babu

నేడు ఎన్టీఆర్‌ సుజలధార పథకం ప్రారంభం

గుంటూరు: ఇక్కడి వెంకటపాలెంలో సిఎం చంద్రబాబునాయుడు ఎన్టీఆర్‌ సుజల పథకాన్ని ప్రారంభించనూన్నరు..