నెక్లెస్‌రోడ్‌లో 1కె వాక్‌ ప్రారంభం

1walk
1k walk

 

నెక్లెస్‌రోడ్‌లో 1కె వాక్‌ ప్రారంభం

హైదరాబాద్‌: వరల్డ్‌ హార్ట్‌డే సందర్భంగా గురువారం ఇక్కడ నెక్లెస్‌రోడ్‌లో 1కె వాక్‌ను ప్రారంభించారు. సిపి మహేందర్‌రెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని వాక్‌ను ప్రారంభించారుజ