ధైర్యంతో ముందుకు..

                                 ధైర్యంతో ముందుకు..

Wroking lady
Wroking lady

నాడు, నేడు, ఏనాడు మహిళ మహోన్నత పాత్రవహిస్తుంది. కాని కాలవైప రీత్యం వల్ల పాలనా (గృహ, సమాజ పాలన) లోపాల వలన మహిళలు తీవ్ర అన్యాయానికి బలౌతున్నారు. ఇందుకు మగవారు, మహిళలు, పెద్దలు, అంద రూ పూను కుని పరిస్థితు లను చక్కదిద్దాలి. కేవలం చట్టాలుచేసి చేతులు దులుపుకొనడం సరికాదు. రాజారామ్మోహన్‌రా§్‌ు,మహాత్మాగాం ధీ,అంబేద్కర్‌, వంటి ఎందరో మహానుభావ్ఞలు, దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్‌ వంటి మహిళామణులు, మహిళల్ని చైతన్యపరచారు. కాని నేటి మహిళలు చాలామంది అమాయకు లు,విద్యావంతులు కూడా ఒకేరీతిగా, తమ స్వాతంత్య్రాన్ని తామే వినియోగించుకునే సామర్థ్యాన్ని గుర్తిం చుకోవడం లేదు. కారంపొ ట్లాలు, కరాటే వంటివి స్వీయరక్షణ పద్ధతులను సూచించడంకంటే ముందుగా వారి ఆలోచనల్ని ప్రోత్సాహిం చాలి.

ఉదాహరణకు రాష్ట్ర ఆర్‌టిసి బస్సులలో ముఖ్యంగా విశాఖ, శ్రీకాకుళంవంటి ప్రాం తాల్లో స్త్రీలకు కేటాయిం చిన సీట్లను పురుషులు ఆక్రమించి, స్త్రీలు, పసిపిల్లల్ని ఎత్తుకుని నిలబడినా, వారిసీట్లను వారి కివ్వరు. ఒకవేళ ఎవ రైనా అడిగితే కండక్టర్లు కూడా ఖాతరు చేయడం లేదు. సాటిమహిళలు కూడా ప్రశ్నించిన స్త్రీని విపరీ తంగా భావిస్తున్నారు కాని, తెలిసి కూడా మాటసాయం చేయరు. కొంతమంది మహిళలు తమకు సంబంధించిన పురుషులను స్త్రీలకు కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చుని, ఫ్యామిలీ కదండి అంటారు. గంటల తరబడి, తమ హక్కైన సీటువదులుకుని పిల్లలతో వేళ్లాడుతూ ప్రయాణిస్తారు తప్పనోరుమెదపరు.”స్వాతంత్య్రం నాజన్మ హక్కు అని నినదించిన దేశంలో స్త్రీలు స్వచ్ఛందంగా కూడా హక్కులనువదులుకుంటున్నారు.

బస్సుల్లో-టిక్కెట్టులేని ప్రయాణం నేరం అందుకు జరిమానా 500రూ. అనిఖచ్చితంగా వ్రాస్తారు.స్త్రీలను గౌరవించడం మన సంప్రదాయం, వారికి కేటాయించిన సీట్లలో వారినే కూర్చొనిద్దాం అని ఉంటుంది. మహిళలూ మీసీటు మీహక్కు ఉల్లంఘిస్తే వారికి శిక్ష జరిమానా అని ఎందు కు వ్రాయరు. మహిళలు చిన్న విషయాల్లో సైతం ఉదాసీనంగా చైతన్యరహితంగా ఏదోపోనీయమనే ధోరణిని విడనాడి, తమహక్కుల పరిరక్షణకై కేంద్రీకరిస్తే ఆ ధైర్యస్థైర్యాలతో మహిళాభ్యుదయం మహిళల మానసికాసామర్థ్యంతో, మహిళ చేతులో చైతన్యంలోప్రకాశింపగలదని విశ్వసిస్తున్నాను.