దేశప్రజలకు గణతంత్ర వేడుక శుభాకాంక్షలు

Modi
Modi

దేశప్రజలకు గణతంత్ర వేడుక శుభాకాంక్షలు

ఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్రమోడీ దేశప్రజలకు 68వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు..