తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

ttddff
ttd

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమల: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సోమవారం ఉదయం భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. స్వామి దర్శనానికి 20 కంపార్ట్‌మెంటుల్లో భక్తులు వేచిఉన్నారు.. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటలు, కాలినడక భక్తులకు 4 గంటలు, ప్రత్యే ప్రవేశదర్శనానికి 2 గంటల సమయం పడుతోంది