తిరుమలలోపవన్‌ కల్యాణ్‌

Pawan kalyan
Pawan kalyan

తిరుమలలోని పలు తీర్థాలను జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ సోమవారం సందర్శించుకున్నారు. ఉదయం జాపాలి తీర్థానికి చేరుకుని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ తర్వాత పాపవినాశనం తీర్థం చేరుకుని అక్కడ పవిత్ర జలాలతో సంప్రోక్షణం చేసుకున్నారు. అక్కడే గంగాదేవి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ తర్వాత తిరిగి హంపీ మఠానికి చేరుకున్నారు.