డ్రగ్స్‌ చెడు వ్యసనాలకు దారి తీస్తుంది.

 

CATHARINE
CATHARINE

హైదరాబాద్‌: డ్రగ్స్‌ వ్యవహారంపై సినీ నటి స్పందిస్తూ… డ్రగ్స్‌ మంచి అలవాటు కాదు. మానవ జన్మ ఉన్నతమైనది.
మానవుడి జన్మ దేవుడిచ్చిన వరం. దాన్ని సరైన దిశలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. వ్యసనపరులు కాకుండా
పెడదారులకు వెళ్లకుండానియంత్రించకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు నూతన విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి.