చెలి చిట్కాలు

kitchen tips
kitchen tips


కొత్తిమీర ఆకు రసాన్ని రోజూ రాత్రుళ్ళు పెదాలకు రాసుకుంటే ఎర్రదనంవస్తుంది అరటి యపిల్‌ వంటి పండ్లపైన నిమ్మరసం రాసి ఉంచితే నలుపెక్కకుండా నిల్వ ఉంటాయి వీరు పర్యావరణానికి మిత్రులేనా ధర్మోరక్షతి రక్షణ అనే నానుడి పర్యావరణానికి బాగా వర్తిసుంది పర్యావరఫాని మనం రక్షిస్తే అరీ మనల్ని కాపాడుతుంది లేకపోతే మన వినాశనాన్ని మనమే కొని మీరు పివసిస్తున్న ప్రాతంలో మరీ సై క్లింగ్‌ ప్రోగ్రామ్‌ లేకపోతే సంబందిత అదికారులను అడగండి డిప్పోజబుల్‌ ఉత్పత్తులను కొటున్నప్పుడు ఒకటిగా రెండుసార్లు ఆలోచించండి వాటి అంవసరం ఉందా అని మరీ తప్పని సరి ఓజోన్‌ పొరని ద్బెతిసే పర్యావరణ కాలుష్యంగా మారవు పేపర్‌ ప్లాస్లిక్‌ కప్పుడులకు బదులు పింగాణీవి వాడితే మేలు కూరగాయలు తొక్కటుగా గుడ్ల పెంకలు వంటిని మొక్కలను వేయండి ఒక వేళ మీఇట్లో మొక్కలు లేకపోతే వాటిన దగ్గరలోని దగ్గరలోని పచ్చనిప్రంతాల్లో వేయండి ప్లాఫిక్‌ దాబ్బాలు దచ్టాఉ వంటివాలిని పెన్నిళ్ల పిల్లలు బొమ్మలు వేసుకునేందుకు ఇతర గృహ అవసరాలకు వాడండి.