‘చెలి’ కానుక: వంటింటి చిట్కాలు

మహిళలకు ప్రత్యేకం

Use of Salt in Cauliflower Recipesta

క్యాలీ ఫ్లవర్ తో వంటకాలు చేసేటపుడు అందులో కాసిని పాలు కలిపితే వంట మరింత రుచిగా ఉంటుంది.


‘ఆధ్యాత్మికం’ సమాచారం కోసం : https://www.vaartha.com/category/specials/devotional/