కొనసాగుతున్న దాడులు

TN SC House
TN SC House

కొనసాగుతున్న దాడులు

చెన్నై: తమిళనాడు చీఫ్‌సెక్రటరీ రామ్మోహనరావు కుమారుడు ఇంట్లో ఐటి అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో రూ.18లక్షల కొత్త నోట్లు, 2 కిలోల బంగారంనుస్వాధీనం చేసుకున్నారు.