కానుక

lemon-spices
– సుగంధ ద్రవ్యాలను వేయించి పొడిచేసి కూరల్లో వేస్తే రుచిగా ఉంటుంది. పొడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
– కూరగాయలు తరిగే బల్లను ఎప్పటికప్పుడు నిమ్మ చెక్కతో రుద్ది కడిగితే హాని చేసే క్రిములు దూరమవుతాయి.
– నిమ్మ చెక్కలను ఎండబెట్టి పొడిచేసి అందులో నాలుగు చుక్కల వెనిగర్‌ కలపండి. దీన్ని కిటికి అద్దాలకు రాసి తుడిస్తే మరకలు తొలగిపోతాయి.