కానుక

Banana Milk Shake
– అరటిపళ్లు పండిపోతే పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటప్పుడు కొద్దిగా పాలు కలిపి రుచికరమైన మిల్క్‌షేక్‌ తయారుచేస్తే పిల్లలు ఇష్టంగా తాగుతారు. మంచిది కూడా.