ఇంగ్లాండ్‌ మంత్రితో మోడీ భేటీ

Modi Met England Minister
Modi Met England Minister

ఇంగ్లాండ్‌ మంత్రితో మోడీ భేటీ

న్యూఢిల్లీం ఇంగ్తాండ్‌ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రితో ప్రధాని మోడీ బుధవారం సాయంత్రం భేటీ అయ్యారు.