అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో రాష్ట్రపతి పాలనకు సిఫార్సు

 

CABINE న్యూఢిల్లీ: అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని కేంద్ర మంత్రివర్గం సిఫార్సు చేసింది